Big Island Wedding/ Hawaiian Wedding Prayer
Previous | Home | Next

Kahu Dean Kauka recited this prayer in Hawaiian, "I mau aku ka lokomaika'i o ka Haku o Iesu Kristo, me ke aloha o ke Akua, a me launa pu ana o ka Uhane Hemolele me makou a pau. Amene" and in English, "Lord, may you bless this beautiful couple now and forever, bringing peace, joy, harmony and abundance to their lives. Amen. "